I Spy with my Little Eye

Jag utforskar gärna landskap. Här är det landskap som ses från ovan under en flygresa från Tanzania och över det odlade landskapet, formationer av berg och över öken, över Nilen och upp genom bergen i Turkiet.

Synod

Bild 4 av 4

Vi flög över Medelhavetför att undvika oroligheterna i Öster. Flög in över ett snötäckt Turkiet. Det ljusa pudret lyste med sin vithet. Där ovanifrån såg jag städer och byar, de vackra odlade landskapet, de vackra vecklade bergen. En stad fascinerade mig. Stadsmuren såg ut som en duva ovanifrån. I min värld såg den ut som en fredsduva. Fantasierna lekte. Jag såg vägar som sakta böjde sig runt kullar och formade figurer. I min värld såg det ut som stora Ichtysar. Mina ögon läste in referenser och bilder i landskapet. Min mobiltelefon angav platsen. Shukrut? När jag letade på Wikipedia insåg jag att staden tidigare hade haft ett annat namn. Synod. Synod! Men det är ju en plats där biskopar samlas. En plats där kyrkan har överläggningar. Ett sammanhang som talar om kyrkans djupa frågor. En plats att tänka teologi. Kan landskapet präglas av sina referenser? Resan blev mitt redskap att reflektera över livet som förändrades. Hemma målade jag med tunna skikt. Målade över om och om igen för att hitta nyanser, djup, minnen och referenser. Letade upp gamla skisser från när jag besökte platser vid Nilen. Letade efter skisserna på ogräs från andra delar av Sahara och målade in dem i bilden som reliefer synliga bara i släpljuset. Tog fram armbandet jag köpte av en Massaj kvinna, färgerna som jag använde för att måla Ngorongoro kratern med. Tidigare resor till Turkiet med alla färgstarka personer jag hade träffat blev upplevelser som jag använde och försökte måla in i bilden av Synod. Alla tidigare resor och erfarenheter var mitt inspirationsbibliotek som jag använde för målningarna i serien: I spy with my little eye.